Ons bedrijf

Pure Inhalation Medication Systems (PureIMS) is een farmaceutisch bedrijf gevestigd in Roden, Nederland. De kernactiviteiten van PureIMS zijn: het ontwikkelen, bereiden en vermarkten van droogpoederinhalatiesystemen voor effectieve pulmonaire toediening van geneesmiddelen die in of via de longen een betere werking kunnen geven.

PureIMS stelt deze effectieve droogpoederinhalatoren, zoals de Twincer® gevuld met colistine, ter hand aan haar patiënten of zijn of haar zorgverleners.

Bij PureIMS staat de dienstbaarheid naar de medisch professional en zijn of haar patiënten voorop. PureIMS tracht hierbij de wensen van de patiënten en de zorgverleners zo goed mogelijk in te willigen. Om dit te realiseren zijn therapeutische effectiviteit en gebruiksgemak de belangrijkste speerpunten van de producten van PureIMS. Jarenlang onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft geresulteerd in de ontwikkeling van effectieve inhalatoren als de Twincer® en Cyclops.

Met de Twincer® kan een optimale depositie in de luchtwegen worden bereikt met vaak pure droogpoedergeneesmiddelen zonder enige hulpstoffen. Hierdoor worden ongewenste bijwerkingen van hulpstoffen voorkomen. Een groot voordeel van geïnhaleerde geneesmiddelen ten opzichte van bijvoorbeeld tabletten of injecties is dat ze direct op de plek van werking worden aangeboden. Inhalatiegeneesmiddelen werken daardoor niet alleen sneller, maar kunnen ook in hogere, effectievere concentraties in de luchtwegen worden aangeboden zonder dat daarbij de kans op bijwerkingen in de rest van het lichaam toeneemt.

Overigens biedt inhalatie van geneesmiddelen niet alleen voor de behandeling van luchtwegaandoeningen voordelen ten opzichte van andere toedieningsroutes. Voor patiënten met slikklachten of een sterk vertraagde of aangetaste maagdarmpassage kan inhalatietherapie bijvoorbeeld een goed alternatief zijn voor het slikken van tabletten, capsules of suspensies. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die niet worden opgenomen of erg snel en efficiënt worden omgezet in niet werkzame stoffen wanneer ze via het maagdarmkanaal worden toegediend. Daarnaast is inhalatietherapie mogelijk een interessant alternatief voor het toedienen van injecties bij patiënten met naaldvrees of bij het veilig toedienen van vaccins.

PureIMS beschikt over een state-of-the-art GMP-faciliteit met een aantal GMP-klasse D ruimten voor de bereiding van poedervormige geneesmiddelen.